חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » מערכות סולריות » מערכת סולארית בינונית עד 5mWp » החלטות ומסמכי הרשויות על מערכות סולאריות בינוניות


הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- ההחלטה המלאה בעניין הסדרה למתקני ייצור הגדולים מ 50kWp 
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ג - דוגמא לכתב התחייבות לרישיון מערכות סולאריות בינוניות
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ד - רישיון מותנה להתקנת מתקן בטכנולוגיה סולארית גדול מ 50kWp
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ה - אמת מידה חיבור מתקן ייצור סולארי לרשת המתח הגבוה
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- שאלות ותשובות להקמת מתקנים סולארים גדולים מ 50kWp ועד 5 מגה וואט
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- רשימת אנשי הקשר בחברת החשמל להקמת מתקנים פוטו וולטאים

 

  

המועצה הארצית
לתכנון ובנייה

 משרד הפנים / המועצה הארצית לתכנון ובנייה - עמדת המשרד

 

 

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר - עמדת המשרד

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il