חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » מערכות סולריות » מערכת סולארית בינונית עד 5mWp

גודלו של מתקן פוטו-וולטאי בינוני מוגדר  מ 51kWp ועד 5mWp.

עיקרי ההחלטה
רשות החשמל פרסמה את התקנות (אמות המידה) להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בינוניים, שבתוך 5 שנים יספקו עוד כ-300 מגה-ואט חשמל. חברת החשמל תהייה מחויבת לחבר כל מתקן לרשת החשמל. עלויות החיבור מעבר לעלויות חיבור נורמטיביות יחולו על היצרן עצמו.

ניתן להקים חוות סולאריות אלה על גגות מבנים בהיתר, קרקעות שיעודן תעשייה, מאגרי מיים וביוב, ואדמות שלא ניתן לחפור בהן.

התעריף
התעריף נקבע ברשות לשירותים ציבוריים חשמל, על פי עלויות ופרמטרים נורמטיביים של מתקנים אלו. התעריף בנקודת הפתיחה הוא 1.49 ש"ח, ויופחת החל משנת 2011 בשיעור של כ- 5%.

התהליך
למעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע, אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת הסולארית מהרשויות המתאימות. תהליך זה אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים.
לצורך קבלת רישיון מותנה, יצטרך היזם לעמוד בתנאי סף שכוללים בין היתר: זיקה לקרקע והתחייבות להעמדת הון עצמי בהיקף של 20% מעלות ההשקעה. 

 

במאמר בעיתון הארץ  טוען  פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים וסביבה באוניברסיטת תל אביב "יש לתמחר את הקרקעות לא על פי שוויין לצרכי בנייה, אלא על פי שוויין הסביבתי. לכן, עדיף לנצל שטחים שאין להם שימוש אחר - כגון מאגרי מים וביוב - לקרותם בתאים פוטו-וולטאיים (התקן סולארי להפקת אנרגיה חשמלית על ידי קליטת קרינה מהשמש), ולהפיק כמויות אדירות של חשמל.

 

 

כתבה בנושא חוות סולאריות בהן מעורבת חברת גרינטופס

מאמר עיתונות בנושא חוות סולאריות

 

חברת גרינטופס פועלת בימים אלה להקמת מערכות בינוניות בשיתוף עם גופים וחברות בתעשייה. חברת גרינטופס בעלת נסיון רב, מבצעת את כל התהליך מול הרשויות, הדורש מקצועיות ומיומנות וכן אחראית לביצוע ההתקנה של המערכות.

להלן רשימה חלקית של הגופים עמם פועלת גרינטופס להקמת מערכות בינוניות ושאושר פירסומם 

 

בעלי גגות גדולים של מעל 3 דונם מוזמנים ליצור עמנו קשר, לקבלת מידע וקביעת פגישה

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il