חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » אנרגיה סולארית מדע ומחקר

מאתר משרד התשתיות  - סקר ניצול אנרגיה פוטו-וולטאית בערים:


הסקר מתבסס על מדידות קרינת השמש בערים הגדולות. המדידות עובדו בצורה הניתנת ליישום ישיר ע"י מתכנני מערכות אנרגיה פוטו-וולטאיות בערים אלה.בעקבות הסקר הופק מדריך לניצול אנרגיה פוטוולאית בערים, בעברית בלבד.

 
ניצול אנרגיית השמש על-ידי הצבת לוחות פוטוולטאיים על גגות מבנים או כחלק מהגגות עצמם הינו נושא הזוכה לאחרונה להתעניינות רבה בעולם. אופן ניצול זה של אנרגית השמש עשוי לסייע ישירות להפחתת רמות זיהום האוויר בסביבה העירונית.
 
נתוני הקרינה והמטאורולוגיה עליהם מתבסס הסקר הינם המדידות המבוצעות באופן שוטף ע"י השרות המטאורולוגי בתחנות המטאורולוגיות בתל אביב, חיפה וירושלים.
 
הסקר עצמו בוצע במרכז הלאומי לאנרגיית השמש ע"ש בן-גוריון בשדה-בוקר. בסיס הנתונים הינו מדידות קרינת שמש המבוצעות באופן שוטף ע"י השרות המטאורולוגי בערים תל אביב, חיפה וירושלים. הדו"ח הנוכחי כולל הן מדריך לניצול אנרגיה פוטו-וולטאית בערים והן את הנתונים הספציפיים הנדרשים לצורך חישוב ביצועי המערכות הפוטו-וולטאיות בערים אלה. 

קובץ הסקר "מערכות פוטו-וולטאיות בערי ישראל – מדריך למתכנן":

קובץ הסקר  - הדו"ח המלא באנגלית

גרינטופס - אוקספורד סקר השוואתי בין טכנולוגיות פוטו-וולטאיות

סקר השוואתי בין 11 טכנולוגיות פוטו-וולטאיות, שנערך ע"י חוקרי אוניברטיסת אוקספורד הבריטית.
הסקר נערך לא בתנאי מעבדה, אלא בתנאי שטח בצפון אירופה ובדרומה. סקר זה בודק את הצהרות החברות המסחריות המייצרות את הלוחות הסולארים.
למאמר המלא (אנגלית) לחצו על לוגו או תמונת אוניברסיטת אוקספורד.

 

בימים אלו המרכז הלאומי לאנרגיה בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון, בשיתוף משרד התשתיות אוסף ועורך את נתוני דו"ח 2008.

לדו"ח המלא (אנגלית) לשנת 2007, לחצו כאן

 

לעדכוני חדשות ומידע על אנרגיה סולארית מאתר תשתיות לחצו כאן

 

גרינטופס | חיים וסביבה ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביה
ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה
  קואליציית ארגוני הסביבה "דרכים לקיימות" גאה להציג את מסמך המדיניות ישראל מול משבר האקלים - סיכונים מול הזדמנויות כלכליות, דו"ח דרכים לקיימות 7, שיצא לאור לקראת יום כדור הארץ. מסמך זה נכתב כחלק מהתארגנות ארגוני הסביבה בישראל לועידת האקלים (ועידת ההמשך לועידת קיוטו) שתתקים בקופנהגן בדצמבר 2009.

לדו"ח המלא לשנת 2009, לחצו כאן

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il