חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » חוות סולאריות בישראל

רשות החשמל פרסמה את התקנות (אמות המידה) להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בינוניים, שבתוך 5 שנים יספקו עוד כ-300  מגה-ואט חשמל.
גודלו של מתקן פוטו-וולטאי בינוני מוגדר  מ 51kWp ועד 5mWp.

התעריף נקבע ברשות לשירותים ציבוריים חשמל, על פי עלויות ופרמטרים נורמטיביים של מתקנים אלו. התעריף בנקודת הפתיחה הוא 1.49 ש"ח, ויופחת החל משנת 2011 בשיעור של כ- 5%.

חברת החשמל תהייה מחויבת לחבר כל מתקן לרשת החשמל. עלויות החיבור מעבר לעלויות חיבור נורמטיביות יחולו על היצרן עצמו.

ניתן להקים חוות סולאריות אלה על גגות מבנים בהיתר, קרקעות שיעודן תעשייה, מאגרי מיים וביוב, ואדמות שלא ניתן לחפור בהן.
במאמר בעיתון הארץ  טוען  פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים וסביבה באוניברסיטת תל אביב "יש לתמחר את הקרקעות לא על פי שוויין לצרכי בנייה, אלא על פי שוויין הסביבתי. לכן, עדיף לנצל שטחים שאין להם שימוש אחר - כגון מאגרי מים וביוב - לקרותם בתאים פוטו-וולטאיים (התקן סולארי להפקת אנרגיה חשמלית על ידי קליטת קרינה מהשמש), ולהפיק כמויות אדירות של חשמל.

חוות סולאריות בישראללמעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע, אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת הסולארית מהרשויות המתאימות. תהליך זה אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים.

 כאמור, הסתיים תהליך השימוע, פורסמו ונכנסו לתוקף ב 1/10/2010 התקנות החדשות, הנקראות בשפה המקצועית "אמות המידה".
עוד באמות המידה; לצורך קבלת רישיון מותנה, יצטרך היזם לעמוד בתנאי סף שכוללים בין היתר: זיקה לקרקע והתחייבות להעמדת הון עצמי בהיקף של 20% מעלות ההשקעה. 

מאמרי עיתונות בנושא חוות סולאריות

חברת  מערכות מטפלת כבר בימים אלו בפניות של לקוחות, משקיעים ובעלי גגות, המעוניינים בהקמת חוות סולאריות ולהיות יצרנים בינוניים,.

בעלי גגות גדולים של כ 6 דונם ומעלה מוזמנים לפנות אלינו, לקבלת פרטים נוספים. 

 


הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- ההחלטה המלאה בעניין הסדרה למתקני ייצור הגדולים מ 50kWp 
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ג - דוגמא לכתב התחייבות לרישיון מערכות סולאריות בינוניות
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ד - רישיון מותנה להתקנת מתקן בטכנולוגיה סולארית גדול מ 50kWp
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ה - אמת מידה חיבור מתקן ייצור סולארי לרשת המתח הגבוה
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- שאלות ותשובות להקמת מתקנים סולארים גדולים מ 50kWp ועד 5 מגה וואט
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- רשימת אנשי הקשר בחברת החשמל להקמת מתקנים פוטו וולטאים

 

  

המועצה הארצית
לתכנון ובנייה

 משרד הפנים / המועצה הארצית לתכנון ובנייה - עמדת המשרד

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il