חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » מאמרי צוות GreenTops

היתרי בנייה והיכן ניתן להקים מערכת סולארית

מאת:
שאול ששון - אדריכל  GreenTops מערכות סולאריות מערכות

מדי יום צוות GreenTops מערכות סולאריות מערכות מקבל פניות מלקוחות הרוצים להתקין מערכת סולארית, במקומות שונים: על גגות, על קרקעות, חממות, פרגולות, על מבנים מסוגים שונים.

אחת השאלות הראשונות שצוות GreenTops מערכות סולאריות מערכות שואל את לקוחותיו: " האם למבנה שברשותך היתר בנייה? האם לקרקע ייעוד חקלאי או תעשייתי?"

אמנם GreenTops מערכות סולאריות מערכות דואגת לקבלת היתר מהרשויות למערכת הסולארית, אך אחד מתנאי הסף שהרשויות דורשות: שהמבנה עליו תוקם המערכת הסולארית יהיה מבנה בהיתר, שחווה סולארית תוקם על קרקע תעשייתית וכו'.

הנה דוגמא לפניות שונות (בסוף המאמר דוגמאות נוספות לפניות, שאלות ותשובות) :
"ברשותי בית קרקע, אני רוצה מערכת סולארית שתשמש גם כפרגולה"..
"ברשותי דונמים רבים של קרקע חקלאית, ברצוני להקים מערכת לייצור חשמל סולארי, ואפילו חווה סולארית מותקנת על קרקע"..
"ברשותי סככה חקלאית ישנה, לול שנבנה לפני ארבעים שנה"..
וצוות  
מערכות  נאלץ לענות לעיתים: " לא ניתן, צריך היתר, צריך שינוי יעוד".. ומסבירים את התהליך והתקנות השונות.

במאמר זה ננסה לתת תשובות ולהסביר בהרחבה את נושא היתרי הבנייה, את סוגיית סוגי הקרקע השונים, כגון קרקע חקלאית, תעשייתית, פרטית השונים עליהם רוצים להתקין מערכת סולארית אחת, או חווה לייצור חשמל סולארי, מי זכאי לפטור מהיתר, מה קבע משרד הפנים, ומה מנהל מקרקעי ישראל.


תנאי סף להיתר בנייה להקמת מערכת סולארית: היתר בנייה קיים למבנה עליו תוקם המערכת

כותב עו"ד דן הלפרט במאמרו "היתר בניה - המדריך השלם" שפורסם באתר CivilEng:

"מדוע בכלל יש צורך בהיתר בניה?

המחוקק לא חפץ בפלישת המדינה לגדרי ד` אמותיו של אדם ובהתערבות בנעשה בתוך כותלי ביתו, אלא חפץ שלא תגבר הצפיפות בבית המגורים ולא תפגע נוחות השכנים ואיכות חייהם כתוצאה משימוש יתר במעלית, בחדרי המדרגות, בחניות, וכתוצאה מרעש ולכן נקבע ככלל כי יש חובה לקבל היתר בניה כמעט לכל בניה.

מתי צריך היתר בניה?
החוק מחייב לקבל רישיון לביצוע פעולות שונות במקרקעין. נדרש היתר בניה לשם הקמת כל בניין, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו. לדברי עו"ד הלפרט החוק מחייב אישור גם במקרה בו רוצים להרוס מבנה קיים.

ומהו "בניין" המצריך היתר בניה?
המונח "בניין" הוגדר בחוק באופן רחב ביותר: נקבע ש"בניין" הוא כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, וכל חלק של מבנה שכזה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע כולל קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל.

בתי המשפט פרשו את המונח "בניין" באופן רחב במהלך השנים. בין היתר נקבע על ידי בתי המשפט כי יש צורך בקבלת היתר בניה גם במקרים הבאים : הצבת ויטרינה בחלל פתח של חנות שנועדה לסגור אותו פתח ואותו חלל, וליצור מעין קיר מזכוכית בחזית הבניין, מהווה "בניין" הדורש היתר בניה, ואין הבדל מבחינת הייעוד והמטרה וטיב הפעולה בין יצירת קיר חיצוני בחזית הבניין, כשהוא עשוי זכוכית, ובין סגירת פתח החנות על ידי בניית קיר מחומר אחר, כגון אבנים או בלוקים. גם זו וגם זו עבודות בניה הן.

בניית יציע עץ המתנשא מעל רצפת חנות שאינו מחובר לבנין החנות והמשמש מקום עמידה לבני אדם. הצבת קרון רכבת משומש, ללא גלגליו, באופן קבוע, על מנת שהקרון ישמש כמסעדה. סככה שהוצבה על גלגלים. הנחת משטח פח על רצפה כשעליו מונח מיכל סולר ללא חיבור לקרקע. אוהל מתנפח המקרה בעונת החורף בריכת שחיה בשטח פתוח בתוך בית מלון הוא `בנין` הטעון היתר, הגם שבחלוף החורף מוסר האוהל והיה כלא היה, ושוב מותקן בבוא החורף. הצבת קרונית (קרוון) המשמשת למשרד שיש בה גלגלי גומי וניתן לגרור אותה ממקום למקום.

בתי המשפט קבעו, כי בניה תיראה, או לא תיראה, כ"מבנה" או כ"בניין", לפי מבחן השכל הישר או ההיגיון הבריא של חיי המציאות.

היתר בניה למערכת סולארית

  איך מקבלים היתר? 

מבקש ההיתר יגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט שיהיו חתומים על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין, האחראי לביצוע השלד, בעל הזכות בנכס, האחראי לביקורת. לבקשה יצורפו בנוסף, מפות, תשריט ותוכניות בניה וישולמו האגרות הנדרשות
 

למי מגישים את הבקשה להיתר?
הבקשה להיתר מוגשת לרשות הרישוי המקומית שמענה ברשות המקומית. רשות הרישוי המקומית לא תיתן את ההיתר, אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדה מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות הנוגעות למקום המקרקעין לגביו מבוקש ההיתר ולתקנות אחרות לפי חוק התכנון והבניה.

מה הסנקציות המוטלות בגין בניה ללא היתר?
ככלל, על פי החוק המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר, דינו - קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

בנוסף, רשאי בית המשפט לצוות שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנאשם או על ידי הועדה המקומית תוך חיוב הנאשם בהוצאות הביצוע. בית המשפט רשאי עוד, לתת צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי".

 

היתר בניה למערכת סולארית

היתר בנייה למערכת הסולארית

הליך זה מבוצע ע"י צוות GreenTops מערכות סולאריות מערכות, היתר זה נקרא היתר לעבודה מצומצמת, ההליך עצמו קצר יותר והרשויות באות לקראת מי שמבקש להקים מערכות סולאריות. בלשון התקנות – הקמת מתקן פוטו וולטאי (פוטו-אור, וולט-חשמל).
בהליך הגשת הבקשה אדריכל  GreenTops מערכות סולאריות מערכות  בודק מהו היתר הבנייה שניתן למבנה. לפי ההיתר הקיים  GreenTops מערכות סולאריות מערכות  מכינה תכנית הצבה, וממקמת בשרטוט את המערכת הסולארית על גג המבנה שקיים בהיתר. הבקשה לעבודה מצומצמת, הנקראת "גרמושקה" בלשון העם (אקורדיון ברוסית- בגלל צורת הקיפול של הנייר). בהגשה זו מציגים את תכנית הגג יחד עם חתכים וחזיתות מתאימים ובהם מופיעה המערכת הסולארית.

מנהל מקרקעי ישראל - פטור מבקשת היתר
יש לך היתר בנייה למבנה? מנהל מקרקעי ישראל החליט שאין צורך גם בקבלת היתר מהמנהל – ונתן פטור מבקשת היתר להקמת מערכת סולארית על מבנה, לחצו על התמונה לצפייה בהחלטת המנהל: 

היתר בניה למערכת סולארית

ייצרן חשמל סולארי בינוני – חווה סולארית

מערכת סולארית גדולה המותקנת על קרקע, (ולא על גג מבנה). למעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע,  אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת מהרשויות. תהליך זה מורכב הרבה יותר, אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים.
בקרוב יסתיים תהליך השימוע, יפורסמו ויכנסו לתוקף התקנות החדשות, הנקראות בשפה המקצועית "אמות המידה". 
חברת GreenTops מערכות סולאריות 
מערכות כבר מטפלת בימים אלו בפניות של לקוחות המעוניינים בהקמת חוות סולאריות ולהיות יצרנים בינוניים. בקרוב יעלה דף חדש באתר, ובו מידע נרחב בנושא זה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו, ונודיעכם כשיפורסמו התקנות.

 

היתר בנייה למערכת סולארית

 פניות, שאלות ותשובות לדוגמא:

"ברשותי ביית קרקע, אני רוצה מערכת סולארית שתשמש גם כפרגולה"
תשובה:
קירוי פרגולה מוגדר כקירוי חלקי ולא מלא של המשטח המקרה. מערכת סולרית מקרה את מה שמתחתיה וקשה לקיים את התנאים שמגדיר החוק לפרגולה. ישנן רשיות שהתרו שימוש ביריעות פוטו וולטאיות כקירוי לפרגולה. אנו תקווה שהרשיות יקלו בנושא קירוי פרגולות – אולם יש לזכור שזוית הטייה נכונה למערכת תפגע בצורת הפרגולה.

"ברשותי דונמים רבים של קרקע חקלאית, ברצוני להקים מערכת ואפילו חווה סולארית על הקרקע"
תשובה:
כאמור אישור קרקע חקלאית לייעוד של ייצור חשמל "יצרן בינוני", הינו הליך שייקח זמן רב.
"ברשותי סככה חקלאית ישנה, לול שנבנה לפני ארבעים שנה, מה עושים?"

תשובה:
בשלב ראשון, יש לבדוק ברשות המקומית באם יש לסככה היתר בנייה.
במידה ואין, יש הפונים לרשויות ומבקשים "היתר בנייה בדיעבד" למבנה.
לאחר קבלת היתר הבנייה, ניתן להתחיל בקבלת היתר לעבודה מצומצמת להקמת מערכת פוטו וולטאית.

מערכת סולארית וההיבט הישראלי

 ייצור אנרגיה סולארית הוא תהליך הפקת אנרגיה לייצור חשמל מקרינת מהשמש.
האנרגיה המופקת מהשמש היא אנרגיה פוטו-וולטאית. המילה פוטו-וולטאי היא שילוב של המילה פוטו (Photo) במובן של אור והמילה וולט (Volt) במשמעות של חשמל (יחידת המתח החשמלי - למעשה זה שמו של הפיסיקאי האיטלקי - וולטה שעל שמו קרויה יחידת המתח).

מערכת סולארית הופכת את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית (פוטו-וולטאית). המרכיב העיקרי של כל מערכת סולארית הוא התאים הפוטו-וולטאים .
תאים פוטו-וולטאים, הנקראים גם תאי שמש או תאים סולארים בנויים מחומרים מוליכים למחצה. החומרים המוליכים למחצה הם חומרים אשר איכות ההולכה שלהם מושפעת מהקרנה של אור עליהם.
רוב התאים הסולארים מיוצרים מסיליקון (צורן)– חומר המצוי בשפע, אינו מתכלה וכרייתו אינה מזיקה לסביבה.
כדי ליצור תא סולארי יש לטעון שכבה אחת של הסיליקון במטען חיובי (מסוג P) ושכבה נוספת במטען שלילי (מסוג N). חיבור בין השכבות יוצר צומת (P-N). בצומת הזו נוצר שדה חשמלי.
השמש מקרינה על הסיליקון ואז נוצרת תנועת אלקטרונים, ובשדה החשמלי נוצר זרם חשמלי – זרם ישר (DC).


הטכנולוגיות לייצור תאים סולארים, או בשמם הנפוץ פוטו-וולטאים, או על פי האקדמיה ללשון העברית :תָּא-שֶׁמֶשׁ, תָּא פוֹטוֹבוֹלְטָאִי:

סיליקון (צורן) גבישי: הטכנולוגיה הנפוצה ביותר (כ 90% מההתקנות) והוותיקה ביותר (כבר 50 שנה) לייצור תא סולארי היא באמצעות  סיליקון גבישי. יש שני סוגים של שימוש בסיליקון גבישי:
חומר גבישי טהור – סיליקון חד גבישי (monocrystalline) וסיליקון רב גבישי (polycrystalline). הסיליקון הגבישי יעיל יותר מהרב גבישי אך עלותו בתהליך יקרה.
תהליך הייצור של התאים מסיליקון גבישי יקר יחסית עקב עלויות החומר ושיטת הפקתו, אך הטכנולוגיה וותיקה ומוכרת, וחשוב יותר – הנצילות גבוהה (בין 14-17 אחוזים לסיליקון גבישי ו 13-15 אחוזים לסיליקון רב גבישי).

הנצילות - היא היכולת לנצל בצורה מרבית את אנרגיית השמש להפקת חשמל– וערכה נמדד באחוזים. לדוגמא, אם לפנל סולארי יש 10% נצילות, אז 1000 וואט למטר מרובע שמספקת קרינת השמש יהפכו רק ל 100 וואט של אנרגיה חשמלית שניתן להשתמש בה, וזאת ממטר מרובע של פנל סולארי.

פנלים סולארים, או בשמם המקצועי מודולים סולארים:
פנל סולארי הוא הרכבה של תאים סולארים ליחידה אחת. התאים הסולארים מחוברים בטור ביניהם בקבוצה (חיבור בטור מגדיל את המתח). חיבור של מספר שרשראות במקביל יוצר את הפנל הסולארי (חיבור במקביל מגדיל את הזרם). התאים בפנל מצופים בחומר מגן, ממוסגרים במסגרת אלומיניום ומכוסים בזכוכית שקופה.
הפנל הסולארי נבנה כך שיהיה פעיל ויעיל במשך עשרות שנים. הפנל עמיד בפני גשם, רוח וברד. בדרך כלל ניתנת אחריות על הביצועים לתקופה של 25 שנה .
הפנלים הסולארים הם הרכיב העיקרי והיקר של כל מערכת סולארית.


יעילות (ניצולת) המערכת:
השמש מספקת לנו בממוצע כ 1 קילוואט (1000 וואט) למטר מרובע.
נניח שיש לנו מערכת עם נצילות של 10%, זאת אומרת שכל מטר מרובע במערכת יספק לנו 100 וואט.
ולכן – כדי לייצר 1 קילוואט יש צורך ב 10 מטרים רבועים.
מערכת כזו מתוארת כמערכת עם הספק של 1 קילוואט מותקן.
קילוואט מותקן (או קילוואט לפיק=שיא) מייצג את ההספק החשמלי של המערכת בתנאים אידיאלים של אור ישיר (תנאי מעבדה). לכאורה היינו אמורים לקבל ממערכת כזו 8760 קוט"ש בחישוב שנתי
(1 קילוואט שמוכפל ב 24 שעות שמוכפל ב 365 ימים בשנה). אבל התנאים האמיתיים שונים מתנאי המעבדה. בעולם האמיתי יש לילה, עננות, אובך וחורף שמורידים את ההספק ולכן יש למדוד את הצריכה לפי שעות השמש הישירה ביום ממוצע בישראל (פחות מ 6) ולעשות חישוב שנתי שיתחשב גם בהבדלים בין הקיץ לחורף. ולכן, מערכת כפי שתיארנו תספק כ 1600 קוט"ש (קילוואט לשעה) בשנה, ולכן, נתוני מערכת סולארית הניתנים ע"י החברות המייצרות, ו/או ע"י מוסדות אקדמאים הם הממוצע השנתי. מערכות עם מתקני עקיבה אחר תנועת השמש עשויות להגיע ל 2150 קוט"ש.

ישנן שתי אפשרויות להפעיל מערכת סולארית: 
מערכת סולארית המחוברת לרשת החשמל הארצית – (On Grid) המערכת משמשת את הצרכן וכמו כן מחוברת לרשת של חברת החשמל ומזינה אותה בעודפי החשמל הלא מנוצלים. כאשר הצריכה גדולה מכושר היצור של המערכת אז רשת החשמל משלימה את ההפרשים (לדוגמה בימים מעוננים או בלילה). זו סוג ההפעלה הנפוצה ביותר המאפשרת לקבל זיכויים מחברת החשמל על ייצור עודף של חשמל שמועבר לרשת הארצית (ראו הסבר בהמשך).
מערכת סולארית עצמאית (שאינה מחוברת לרשת - Off Grid) – מערכת שמותקנת בד"כ במקומות מרוחקים שאינם מחוברים לרשת החשמל אלא משתמשים בגנרטורים. המערכת העצמאית, ברוב המקרים, נעזרת במצברים לאגירת החשמל העודף (במשך היום) ומאפשרת שימוש בו במהלך הלילה.

מערכת סולארית מורכבת לא רק מהפנלים אלא גם מרכיבים נוספים: 
פנלים סולארים – הרכיב האחראי להפוך את אנרגיית השמש לזרם חשמלי ישר (DC)
ממיר מתח (Inverter) – הרכיב האחראי להפוך את הזרם הישר (DC) לזרם חילופין (AC). רשת החשמל כמו גם רוב מכשירי החשמל הגדולים בבית עובדים בזרם AC. חברת החשמל דורשת ממיר מתח כדי לחבר את המערכת לרשת החשמל. ממיר יכול לשמש גם כצג תצוגה המציג את נתוני ייצור החשמל.
מונים – מונה צריכת חשמל ומונה ייצור חשמל. לפי מונים אלו תימדד ותקוזז הצריכה לעומת הייצור.
מתקן עקיבה – מתקן שעוקב אחרי תנועת השמש. נועד לייצב את הפנלים בניצב לשמש במשך כל שעות היום וכך להגיע לנצילות מרבית של המערכת.(זווית השמש משתנה במהלך היום ממזרח למערב. זווית השמש משתנה גם בין הקיץ לחורף למעלה ולמטה) . מתקני עקיבה הם מתקנים מכאניים, ולכן זקוקים לתחזוקה לאורך השנים. מתקן כזה מגדיל את ההשקעה הראשונית במערכת.
מצבר ובקר טעינה – השימוש במצברים נעשה במערכות עצמאיות כדי לשמור את אנרגית החשמל שנוצרה ביום לשימוש בלילה. מצברים יכולים להינזק במצבי קיצון של התרוקנות המצבר או של טעינת יתר שלו ולכן יש צורך בבקר הטעינה שמגן על המצבר.

הדמיה של התקנת מערכת סולארית עסקית:

 

תחזוקה:
התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקיון הפנלים מאבק ולכלוך. חוסר ניקיון והצטברות אבק ולכלוך תוריד מניצולת המערכת. בעיתות גשמים אין צורך כלל לנקות, הפנלים מותקנים בזוית, כך שמי הגשם שוטפים אותם מהאבק. באזורים בהם יש יותר אבק, רצוי לשטוף יותר פעמים.


שיקולים סביבתיים:
יתרונות: 
איכות הסביבה – ייצור נקי  של חשמל
אנרגיה לא מתכלה – משאב השמש אינו מתכלה כמו פחם ונפט
התקנה על גגות – חיסכון במשאבי קרקע
כל החשמל המיוצר מועבר לרשת החשמל הארצית
הפחתת התלות במדינות (בד"כ עוינות) בעלות מקורות דלק מתכלים
טכנולוגיה אמינה – עמידות: הפנלים עמידים לאורך זמן בפני תנאי מז"א קשים כמו גשם וברק. בפנלים הסולארים אין חלקים נעים המסבכים את תחזוקת המערכת.

פסולת ומחזור מרכיבי המערכת הסולארית בתום השימוש:
פסולת של פנלים סולארים נמצאת בכמות מועטה בעולם (כ 2000 טון בשנה), אבל החל משנת 2020 ואילך צפוי גל פסולת שילך ויגדל של פנלים סולארים בכמות הגדולה לפחות פי 10 מהכמות היום. רוב המרכיבים של הפנל הם חומרים שאינם מזיקים לסביבה . לחברות המובילות בייצור המודולים הסולארים יש מדיניות החזרה ומחזור. חברות אלה מודעות איכות הסביבה ומתחייבות לקבל חזרה את הפנלים בסוף דרכם ולדאוג לטיפול בפסולת. יש להעדיף ייצרן/ספק המתחייב לקחת את המוצר בסוף דרכו.


התקנת המערכת הסולארית:
את הפנלים הסולארים מתקינים  על גגות .
שטח גג ממוצע הנדרש להתקנה של 1 קילוואט הוא כ 10  מטרים.ההתקנה נעשית גם על גבי גגות שטוחים וגם על גבי גגות רעפים.
לנצילות אופטימלית יש להמנע מהצללה של בניינים או עצים, הפנלים יופנו לכיוון דרום בזוית של כשלושים מעלות ע"י קונסטרוקציה שתביאם לזוית המתאימה על גג שטוח. על גג רעפים משופע, ניתן להתקין רק על הקטע הפונה לכוון דרום.


תכנון מבנים חדשים:
עדיף לתכנן את מבנה חדש כך שיותאם מראש לתשתיות המערכת הסולארית. 
תכנון נכון של גג המבנה (גודל, מיקום, כיוון) כמו גם הימנעות מהצללה לא רצויה של בנינים או עצים.
אפשר להתקין מודולים סולארים כך שישתלבו בגג בצורה אינטגראלית ולא יותקנו מעליו.
כדאי גם לתכנן את תשתית החשמל כך שתשתיות הכבלים, המונה וממיר המתח ישתלבו נכון ואסטטי במבנה החדש, המונה יהיה נגיש לחברת החשמל, והממיר יהיו בגובה  תפעולי.


חשבון כלכלי, תכנית התעריפים (FEED IN TAARIF):
מאז חודש אוגוסט 2008, חברת חשמל התחייבה לקנות את החשמל הסולארי במחיר גבוה פי 4 מהמחיר החשמל הרגיל. וזאת כדי לעודד את השימוש באנרגיות מתחדשות ובמיוחד את השימוש באנרגיה הסולארית. ההסדר מיועד למתקנים סולארים במגזר הפרטי והעסקי. לקוחות ביתיים בעלי מתקנים פוטו-וולטאים עד 15 קילו-וואט יקבלו זיכוי לכל קוט"ש מיוצר. המחיר מוצמד למדד, ומובטח ללקוח במשך 20 שנה – על זה לפי החוק והסכם חתום בין בעל המערכת לחברת החשמל! לקוחות עסקיים יכולים להקים מערכת של עד 50 קילוואט. חברת החשמל מתקינה שני מונים – מונה צריכה ומונה ייצור. אחרי חישוב הצריכה אל מול הייצור, אם יימצא שהלקוח זכאי להחזרים הוא יזוכה כספית. בעל המערכת מורה לחברת החשמל על אופן התשלום, בין בשיק, או העברה לחשבון הבנק שברצונו לקבל בו את הכסף. מערכת עד 4 קילוואט פטורה ממסים. מערכת גדולה יותר, בעל המערכת יפיק חשבונית מס לחברת החשמל, ועל כן עליו להיות עוסק מורשה או חברה.

למרות שחברת החשמל מתחשבנת עם הלקוח על חשמל שנצרך וחשמל מיוצר, יש לעשות הפרדה בין השניים כאשר המבט הוא כלכלי. בראייה הכלכלית אנו בוחנים את ההשקעה במערכת לעומת התשואה שנקבל עליה כמו גם את הזמן בו נחזיר את ההשקעה הראשונית. ניקח לדוגמא מערכת סולארית שההחזר על ההשקעה בה עומד על 10 שנים. זאת אומרת תשואה ממוצעת של 10% על ההשקעה. כך שאם השקענו 100,000 ₪ במערכת סולארית, הרווח הצפוי בשנה הוא של 10,000 ₪ ואחרי 10 שנים נחזיר את ההשקעה ונתחיל להרוויח רווח נקי לפחות עוד 10 שנים (לאור ההסכם של 20 שנה קדימה עם חברת החשמל)

הלוואות - למי שלא מעוניין להוציא מכיסו סכום כסף נכבד להשקעה במערכת הסולארית יש אפשרויות שונות לקבל הלוואה לטווח ארוך, לחלק מחברות האינטגרציה המתקינות את המערכות סולאריות יש הסכמים יחודיים עם בנקים, למתן אשראי בתנאים מועדפים ללקוחות החברה.

שותפות - ניתן לצרף משקיעים אשר יתחלקו בעלות ורווחי המערכת הסולארית. ניתן גם להשכיר גגות למשקיעים וחברות.

למאמרים מהתקשורת בנושאי מערכות סולאריות וכלכלה ירוקה לחצו כאן

לשאלות נפוצות ותשובות בנושאי מערכות סולאריות לחצו כאן

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il