חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » קישורים לאתרים (גם לילדים) » קישורי גרינטופס לאתרים, פורומים וקהילות "ירוקים"

 אתרים "ירוקים"

 איגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל

 איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל נוסד בשנת 2009 כעמותה רשומה שמטרתה "עידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים בישראל בקידום מדיניות ממשלה ורשויות, בקידום חקיקה, תקנות והסדרה ובהסברה".
באיגוד חברים כיום 95 חברות, בענפים שונים, ביניהן חברת Greentops
האיגוד משמש כלי לעוסקים בתחום לדיאלוג פורה עם הממשלה והרשויות, להסרת החסמים ולקידום התחום בישראל.

האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת

מטרות האגודה לאנרגיה מתחדשת: האגודה תפעל לקידום המדע, הטכנולוגיה והיישום של אנרגיה מתחדשת. פעילות האגודה כוללת ארגון הרצאות, מפגשים וכנסים בנושאי אנרגיה מתחדשת, החלפת מידע והפצת מידע בין הגורמים הפועלים בתחום האנרגיה ולציבור הרחב, שתוף פעולה עם גורמים בארץ ובחו"ל שעשויים לסייע בקידום מטרות האגודה, ופעילות ציבורית לעידוד וקידום תחום האנרגיה המתחדשת בארץ.  האגודה משמשת כנציגות וסניף בישראל של האגודה הבינלאומית לאנרגית שמש 

רשת חברתית לקיימות בישראל, נוסדה מתוך מטרה להזמין פעילים ומתעניינים להיות שותפים ומתעניינים להיות שותפים בקהילה הבונה חברה מקיימת.
הרשת מהווה מקום מרכזי למפגש בין אנשים בעלי ענין משותף בכוונה להלהיב, להעצים ולהבליט את הפעילות הנעשית לקידום חברה מקיימת בישראל - גם ברשת האינטרנט, אבל בעיקר ב"חיים האמיתיים".

הרשת מאפשרת לגולשים אקראיים ללמוד במהרה על הנושאים אשר על סדר היום, להתחבר לתחום המענין אותם ביותר ולהפוך התעניינות אקראית של קהל רחב, לעניין ולעשייה.
הרשת היא ציבורית, ונבנית על ידי הקהילה ולמען הכלל. הרשת אינה מקדמת סדר יום מוגדר אלא נותנת במה למגוון דעות ופעילויות המקדמות קיימות בישראל.

הסביבה אתרים ירוקים

 

סיקור תקשורתי נטול פניות של תחום הסביבה בישראל. שאיפתנו היא שהשיח הירוק יתפוס מקום מרכזי בשיח הציבורי בישראל. עם הזמן יביא אתר הסביבה את כל חדשות הסביבה הראויות לפרסום.

חיים וסביבה ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה

חיים וסביבה - ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה
הארגון מהווה מסגרת תומכת לפעילותה של התנועה הסביבתית בישראל. בארגון הגג חברים כ- 100 ארגונים מכל רחבי הארץ, הפועלים לקידום איכות הסביבה והחיים, בריאות הציבור ושינוי חברתי- סביבתי. אנו פועלים לקידום מדיניות של פיתוח מקיים על בסיס של צדק סביבתי וחברתי, נגישות שווה למשאבי הסביבה וחלוקה שווה של נטל סביבתי, תוך הכרה באחריותנו כלפי הדורות הבאים.

 

 גרינפיס הינו ארגון בינלאומי לחשיפת בעיות סביבתיות כלל עולמיות ואת הגורמים להן.

 

גרינפיס הינו ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח, אשר משתמש במאבק לא אלים ויצירתי על מנת לחשוף בעיות סביבתיות כלל עולמיות ואת הגורמים להן. גרינפיס מחפש אחר הפתרונות והחלופות לבעיות אלו, למען עתיד ירוק וטוב יותר. מטרת הארגון היא לשמר את המגוון הביולוגי על פני כדור הארץ והבטחת סביבה בריאה לקיום המין האנושי.

אתר ידיעות אחרונות העוסק בכל ההיבטים של איכות הסביבה, אחריות סביבתית וחברתית, בעלי חיים ועוד

 

אתר ידיעות אחרונות העוסק בכל ההיבטים של איכות הסביבה, אחריות סביבתית וחברתית, בעלי חיים ועוד.

קהילות איכות הסביבה

 

5 קהילות קפה דה מרקר: אנרגיות מתחדשות, קיימות, צריכה מקיימת, נאה דורש נאה מקיים, סביבה ותעשייה

 

 

פורום תפוז אנרגיה נקייה מתחדשת

 

פורום תפוז  - אנרגיה נקייה מתחדשת

איכות הסביבה

אתר הפועל בחסותן של שלוש מכללות ישראליות - סמינר הקיבוצים, מכללת אורנים ומכללת אורות, ומספק מידע על סוגיות סביבתיות כמו שמירת על הטבע והחי והצומח, תכנון סביבתי ושטחים פתוחים, בעיות זיהום המים, החופים והאוויר, מיחזור, פסולת ורעש. 
באתר מוצגות המחשות לתהליכים במתרחשים בטבע, באמצעות תמונות ותרשימים בפלאש, והוא כולל רשימת אנשי קשר אליהם ניתן לפנות עם דיווחים או תלונות לגבי מפגעים שונים. עוד תמצאו חדשות סביבתיות, שעניינן הישגים ומאמצים לקידום נושא איכות הסביבה בארץ, פרויקט מיוחד של סטודנטים המוקדש לנחל הקישון והנזקים שאנו, בני האדם, גורמים לו ולסביבתו-סביבתנו.
גם כאן תוכלו למצוא מילון מונחים מפורט ומושקע, קישורים למוסדות ממשלתיים, גופיים פרטיים, כתבי עת בעברית ואנגלית וכדומה, ופורמים המאפשרים קיום דיונים קבוצתיים והתעדכנות במתרחש. למי שמחפש דרכים להמחיש את הבעייתיות של הזנחת איכות הסביבה גם לילדים, מוצעות באתר הפניות לאתרי אינטרנט בעברית ובאנגלית, המציעים משחקים, הסברים, שיעורים, ושלל פעילויות מקוונות.

 

אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה

אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי. עמותת אדם טבע ודין הוקמה בשנת 1990 על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפט, המדע והתכנון, במטרה להוות גוף מקצועי, בלתי תלוי, שייצג את האינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל. עמותת אדם טבע ודין הנה עמותה רשומה, ללא מטרות רווח, הנתמכת מתרומות ומדמי חבר בלבד ואינה ממומנת על ידי שום גורם ממשלתי, על מנת לשמור על עצמאותה המלאה. אדם טבע ודין פועלת בכלים מקצועיים, משפטיים ומדעיים, לקידום מטרותיה, בין השאר: הגנה על בריאות הציבור, מניעת זיהום אויר ומים, קידום שיטות טיפול מתקדמות בפסולת, שימור החופים והשטחים הפתוחים הציבוריים, קידום חקיקה בנושא קרינה אלקטרומגנטית, מתן סיוע מקצועי וייצוג משפטי לא תשלום לציבור הרחב הנתקל במפגעים סביבתיים, חיזוק המודעות הציבורית לאיכות הסביבה וקידום חקיקה סביבתית ואכיפתה. 

 

חרדים לסביבה אירגון ארצי לאיכות החיים והסביבה

ארגון חרדים לסביבה הוקם במטרה לקדם חינוך ושמירה על איכות הסביבה בקרב הציבור החרדי בארץ. מטרת הארגון היא החדרת ערכי שמירה וטיפוח לסביבה במגזר החרדי להגשמת תכנית "פיתוח בר קיימא"  ("פיתוח בר קיימא" הינו תכנית פעולה לשילוב בין מטרות כלכליות חברתיות וסביבתיות ומתבססת על: עידוד החיסכון במשאבי הטבע המשותפים- קרקע מים ואויר, צמצום מטרדים סביבתיים, שיפור איכות החיים העירונית, הגברת מעורבות הציבור, צדק סביבתי, הפנמת עלויות חיצוניות והסתכלות ארוכת טווח לצורכי הדורות הבאים).הקהילות החרדיות, כידוע, הן בעלות אופי ייחודי, וניתן להכליל ולומר כי לא קיימת בהן פתיחות לעסוק בנושאי סביבה. דווקא חוסר המודעות הופכת את הצרכים הסביבתיים לחיוניים במיוחד בשכונות החרדיות

 

בלוג בנושא שינויי אקלים ואנרגיה

 

בלוג בנושא שינויי אקלים ואנרגיה

גרינטופס מגמה ירוקה

 

מגמה ירוקה' היא ארגון סטודנטים עצמאי, התנדבותי וא-מפלגתי, הפועל למען הסביבה ברמה הארצית והמקומית
גרינטופס הנדסת סביבה ירוקה

אתר CivilEng הוקם על ידי בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית, במטרה לשתף ולהפיץ מידע ותכנים הרלוונטים לענף ההנדסה האזרחית והנדסת הסביבה.  

 

 אינדקס שימושון אינדקס net2u


פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il